هر جمعه درصدی از سود خالص ورزشی هفته قبل شما، به صورت شرط رایگان به حساب کاربریتان اضافه میشود.

✅ شرایط دریافت:

– سود خالص یعنی‌ مجموع شرط‌های ناموفق (منهای بردها و منهای شرط‌های رایگان استفاده شده در طول هفته) که باید حداقل ۱۰۰ هزار تومان باشد.

– شرط رایگان به صورت سیستمی محاسبه و اضافه می شود.

– زمان محاسبه از شروع پنجشنبه تا پایان چهارشنبه است.

– قوانین و مقررات عمومی هات بت روی این بونوس اعمال می شود.